konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Para liczb x=2 i y=2 jest rozwiązaniem układu równań ax+y=4-2x+3y=2a dla

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem fx=3x+1-63 jest liczba

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Największa wartość funkcji f w przedziale 1,4 jest równa

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu