konto

Ranking Techników Kraków 2020

W rankingu techników w Krakowie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 24 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Krakowa i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Łączności nr 14 Kraków 71.236 pkt
2Srebny medal Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki Kraków 63.4 pkt
3Brązowy medal Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków 62.232 pkt
4 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków 60.674 pkt
5 Technikum Gastronomiczne nr 11 Kraków 59.651 pkt
6 Technikum Budowlane nr 1 Kraków 57.937 pkt
7 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 im. Powstańców Śląskich Kraków 54.546 pkt
8 Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta Kraków 54.499 pkt
9 Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków 53.893 pkt
10 Technikum Huty im. Tadeusza Sendzimira Kraków 52.41 pkt
10 Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Zenona Klemensiewicza Kraków 52.41 pkt
12 Technikum nr 16 Kraków 51.402 pkt
13 Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 Kraków 50.938 pkt
14 Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 Kraków 50.465 pkt
15 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 Kraków 46.356 pkt
16 Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 Kraków 46.322 pkt
17 Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 Kraków 46.244 pkt
18 Technikum nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności Kraków 45.785 pkt
19 Technikum Mechaniczne nr 30 Kraków 45.523 pkt
20 Technikum Elektryczne nr 8 Kraków 44.86 pkt
21 Technikum Mechaniczne nr 17 Kraków 44.391 pkt
22 Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. św. Maksymiliana Kolbe Kraków 42.881 pkt
23 Technikum Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków Kraków 41.278 pkt
24 Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości Kraków 33.548 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika