konto

Ranking Techników Szczecin

Ranking techników 2022 w Szczecinie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W szczecińskim rankingu wzięło udział 17 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Szczecinie okazało się Technikum Informatyczne SCI.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Szczecina oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
SzczecinPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 7 Technikum Informatyczne SCI Szczecin 60.887 pkt
2Srebny medal 12 Technikum Organizacji i Zarządzania Szczecin 58.252 pkt
3Brązowy medal 97 Technikum Elektryczno-Elektroniczne Szczecin 53.109 pkt
4144 Technikum Technologii Cyfrowych Szczecin 51.864 pkt
5215 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Szczecin 50.727 pkt
6265 Technikum Samochodowe Szczecin 49.787 pkt
7307 Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Szczecin 49.092 pkt
8417 Technikum Zawodowe nr 1 Szczecin 47.711 pkt
9454 Technikum Zawodowe Zdroje Szczecin 47.266 pkt
10702 Technikum Energetyczno–Transportowe Szczecin 44.929 pkt
11843 Technikum TEB Edukacja Szczecin 43.343 pkt
12903 Technikum Łączności Szczecin 42.624 pkt
13949 Technikum Kreatywne Szczecin 42.176 pkt
141077 Technikum Morskie i Politechniczne Szczecin 40.767 pkt
151179 Technikum Ogrodnicze Szczecin 39.6 pkt
161238 Technikum Kształtowania Środowiska Szczecin 38.692 pkt
171413 Technikum Delta Szczecin 34.714 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017