konto

Ranking Techników Szczecin

Ranking techników 2023 w Szczecinie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ponadto uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Dodatkowo uwzględniono również osiągnięcia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

W szczecińskim rankingu wzięło udział 12 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszym technikum 2023 roku w Szczecinie okazało się Technikum Organizacji i Zarządzania. W ogólnokrajowym zestawieniu, szkoła ta zajęła dwudzieste piąte miejsce.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników ze Szczecina oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
SzczecinPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 25 Technikum Organizacji i Zarządzania Szczecin 58.413 pkt
2Srebny medal 77 Technikum Elektryczno-Elektroniczne Szczecin 55.602 pkt
3Brązowy medal 97 Technikum Technologii Cyfrowych Szczecin 54.981 pkt
4206 Technikum Zawodowe nr 1 Szczecin 52.684 pkt
5324 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Szczecin 51.262 pkt
6491 Technikum ZSCKR Szczecin 49.597 pkt
7593 Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Szczecin 48.416 pkt
8652 Technikum Samochodowe Szczecin 47.834 pkt
9719 Technikum Energetyczno–Transportowe Szczecin 47.275 pkt
101104 Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych Szczecin 43.367 pkt
111219 Technikum Kształtowania Środowiska Szczecin 41.975 pkt
121252 Technikum Morskie i Politechniczne Szczecin 41.292 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017