konto

Ranking Techników Gorzów Wielkopolski

Ranking techników 2024 w Gorzowie Wielkopolskim opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2021-2023.

W rankingu wzięło udział 9 techników, które spełniły wymogi regulaminu.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników w Gorzowie Wielkopolskim oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
Gorzów WielkopolskiPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 286 Technikum nr 2 Gorzów Wielkopolski 54.355 pkt
2Srebny medal 350 Technikum nr 5 Gorzów Wielkopolski 53.697 pkt
3Brązowy medal 371 Technikum nr 4 Gorzów Wielkopolski 53.452 pkt
4498 Technikum nr 3 Gorzów Wielkopolski 52.128 pkt
5712 Technikum nr 7 im. mjr Hendryka Sucharskiego Gorzów Wielkopolski 49.961 pkt
6861 Technikum nr 1 Gorzów Wielkopolski 48.475 pkt
71065 Technikum nr 9 Gorzów Wielkopolski 46.155 pkt
81154 Technikum nr 6 Gorzów Wielkopolski 45.11 pkt
91359 Technikum TEB Edukacji Gorzów Wielkopolski 40.536 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017