konto

Ranking Techników Gorzów Wielkopolski

Ranking techników 2022 w Gorzowie Wielkopolskim opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W gorzowskim rankingu wzięło udział 8 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Gorzowie Wielkopolskim okazało się Technikum nr 3.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Gorzowa Wielkopolskiego oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
Gorzów WielkopolskiPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 102 Technikum nr 3 Gorzów Wielkopolski 52.862 pkt
2Srebny medal 297 Technikum nr 2 Gorzów Wielkopolski 49.162 pkt
3Brązowy medal 441 Technikum nr 5 Gorzów Wielkopolski 47.402 pkt
4501 Technikum nr 7 im. mjr Hendryka Sucharskiego Gorzów Wielkopolski 46.892 pkt
5652 Technikum nr 9 Gorzów Wielkopolski 45.393 pkt
6909 Technikum nr 4 Gorzów Wielkopolski 42.573 pkt
7974 Technikum nr 1 Gorzów Wielkopolski 41.915 pkt
81350 Technikum nr 6 Gorzów Wielkopolski 36.68 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017