konto

Ranking Techników Gorzów Wielkopolski

Ranking techników 2023 w Gorzowie Wielkopolskim opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ponadto uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Dodatkowo uwzględniono również osiągnięcia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

W gorzowskim rankingu wzięło udział 9 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszym technikum 2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim okazało się Technikum nr 2. W ogólnokrajowym zestawieniu, szkoła ta zajęła sto pięćdziesiąte szóste miejsce.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników z Gorzowa Wielkopolskiego oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
Gorzów WielkopolskiPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 156 Technikum nr 2 Gorzów Wielkopolski 53.358 pkt
2Srebny medal 240 Technikum nr 5 Gorzów Wielkopolski 52.266 pkt
3Brązowy medal 304 Technikum nr 4 Gorzów Wielkopolski 51.528 pkt
4320 Technikum nr 3 Gorzów Wielkopolski 51.33 pkt
5489 Technikum nr 7 im. mjr Hendryka Sucharskiego Gorzów Wielkopolski 49.601 pkt
6821 Technikum nr 1 Gorzów Wielkopolski 46.476 pkt
7985 Technikum TEB Edukacji Gorzów Wielkopolski 44.867 pkt
81199 Technikum nr 9 Gorzów Wielkopolski 42.171 pkt
91338 Technikum nr 6 Gorzów Wielkopolski 39.429 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017