konto

Kalkulator punktów

Już niebawem rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022 i wtedy przyda Wam się kalkulator punktów aby obliczyć swoje punkty w trakcie rekrutacji. Placówki w całej Polsce, zaczynają już przygotowywać swoje oferty edukacyjne, jednakże nie zawsze są w nich wszystkie potrzebne Wam informacje.

Jedną z tych ważnych informacji jest sposób obliczania punktów rekrutacyjnych podczas naboru do szkół średnich. Postanowiliśmy więc wyjść na przeciw wszystkim, którzy szukają takich danych a mają problem ze znalezieniem takiej informacji, prezentujemy poniżej w przejrzysty sposób tabelę z zasadami jakimi należy kierować się podczas obliczania punktów do szkół średnich oraz kalkulator punktów, który w łatwy sposób pomoże w policzeniu tych punktów.

Kalkulator punktów do szkół średnich

Obliczanie punktów do każdego oddziału we wszystkich szkołach do których chcielibyśmy złożyć papiery jest żmudne i czasochłonne. Już nie musisz robić tego ręcznie. Nasz kalkulator punktów do szkół średnich zrobi to za Ciebie.

Egzamin ósmoklasisty

język polski: 0

matematyka: 0

język obcy nowożytny: 0

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

język polski: 0

matematyka: 0

0

0

Świadectwo z wyróżnieniem

TAKNIE0

Wolontariat

TAKNIE0

Konkursy

TAKNIE0

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Suma uzyskanych punktów: 0

Jeżeli chcesz sprawdzić swoje punkty, które obliczyłeś w kalkulatorze punktów, we wszystkich placówkach w Twoim mieście oraz czy masz szansę dostać się na wymarzony profil, sprawdź naszą wyszukiwarkę!

Punkty z lat ubiegłych

Bardzo ważną informacją dla kandydatów są punkty z lat ubiegłych, zdobyte podczas rekrutacji do danej placówki, przez to prezentujemy je w naszej wyszukiwarce profili.

Jeżeli interesują Was punkty do liceum, technikum bądź szkoł branżowej, to poniżej znajduje się lista placówek wraz z profilami i punktacją z lat ubiegłych. Oblicz swoje punkty za pomocą kalukulatora punktów i porównaj je z wynikami z lat ubiegłych.

Punkty w roku 2022/2023
Profileminimalneśredniemaksymalne
1A | humanistyczna175.2178.58186.9
1B | humanistyczna 168.85173.74191.9
1C | biologiczno-chemiczno-matematyczna178.85182.12190
1F | matematyczno-fizyczna175.75181.09193
1G | matematyczno-geograficzna176.7179.97190.7

Przelicznik punktów

Jeżeli jednak wolisz samodzielnie przeliczyć punkty to poniżej prezentujemy tabelkę w jaki sposób możesz to zrobić.

 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja
1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
max 18
punktów
2. Liczbowo określona ocena z matematyki
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
max 18
punktów
3. Liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
max 18
punktów
4. Liczbowo określona ocena z czwartego przedmiotu
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
max 18
punktów
5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt.
6.

Dodatkowe osiągnięcia:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - 4 pkt.,
b) krajowym - 3 pkt.,
c) wojewódzkim - 2 pkt.,
d) powiatowym - 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia)
max 18
punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZE ŚWIADECTWA: 100 PUNKTÓW

8.

Egzamin ósmoklasisty:

 

język polski
język polski (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

max 35 punktów

matematatyka
matematyka (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

max 35 punktów

języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy (max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3)

max 30 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA Z EGZAMINÓW: 100 PUNKTÓW

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PODCZAS REKRUTACJI: 200 PUNKTÓW

Szukasz kalkulatora punktów do liceów, techników, szkół branżowych? To dobrze trafiłeś! Nasz kalkulator punktów obliczy wszystko za Ciebie a Ty dodatkowo będzie mógł w prosty sposób porównać swój wynik z wynikami z lat ubiegłych

Opinie

4 /5 22 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Gość

mam 2pkt

0| 3 • odpowiedź • 27 września 2022 o 08:31:26 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Dżoana Krupa

Czy z 102 pkt dostanę się do Technikum Pszczelarskiego?

0| 7 • odpowiedź • 17 września 2022 o 21:08:50 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ola

Co oznacza "uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych"? Czy V mce w międzynarodowych sportowych to "wysokie" ?

0| 0 • odpowiedź • 15 sierpień 2022 o 09:58:18 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość

nie poszło mi na tych egzaminach bo byłem na essie

30| 0 • odpowiedź • 22 lipca 2022 o 01:08:40 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość

Czy język obcy nowożytny, to język angielski, czy niemiecki, a może jeszcze inny ? Od czego to zależy ??!!

3| 40 • odpowiedź • 19 lipca 2022 o 21:22:14 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Kujon

Jak myślicie, czy dostanę się na biol-pol-ang do LO X w Krakowie ze 168 punktami? (Dużo kandydatów tam idzie i jest 9 osób na jedno miejsce, a średnie punkty kandydatów z ubiegłych lat to to 161)

0| 0 • odpowiedź • 19 lipca 2022 o 09:24:49 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość

zrigczuj esse nie przejmuj się :p

8| 2 • odpowiedź • 22 lipca 2022 o 01:09:54 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Biały

Czy mając 131 dostanę się do liceum barzynskiego Ostróda na kierunek medyczny

6| 48 • odpowiedź • 12 lipca 2022 o 17:50:07 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Kris

System po zaakceptowaniu wniosku policzył mi 152,45 punktów. Kalkulator liczy 153. Skąd ta rozbieżność, skąd liczna po przecinku?

0| 37 • odpowiedź • 08 lipca 2022 o 16:22:07 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Jopek

jak 0.55 to rozbieznosc dla ciebie to jestes jakis chory a po2 rozbieznosc jest przez wyniki z egzmainow bo wynik mnozy sie razy 0.35

2| 0 • odpowiedź • 10 lipca 2022 o 21:05:40 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Kris

No wiesz... Jeżeli do dostania się do Twojej wymarzonej szkoły zabrakłoby Ci 0.55 punkta inaczej byś na to patrzył. Dzięki za odpowiedź.

7| 0 • 13 lipca 2022 o 13:07:18 • zgłoś naruszenie

avatar

Gość

Kris ma rację, niby egzaminatorzy oceniają matematykę, a sami w tym zakresie kuleją po pierwsze na egzaminie uzyskujemy punkty, maksymalnie to 25 matma, 55 angielski i 45 polski. Następnie uzyskaną liczbę punktów zamieniamy na procenty (25 pkt z matmy = 100% ), ale wynik podajemy w zaokrągleniu, bez uwzględnienia części dziesiętnych, czy setnych. Następnie kontynuując nasze działanie matematyczne zamieniamy wynik procentowy na odpowiednią skalę punktów 35 pkt za polski 35 pkt matmę i 30 angielski, ale uwaga tutaj już podajemy wynik z dokładnością do części setnych, czyli podczas jednego równania matematycznego raz zaokrąglamy, a za drugim razem nie i to jest chore wbrew matematyce i de facto może to wpływać na wynik punktów do liceum. zakładając że z polskiego egzamin piszesz na 33 pkt powinieneś mieć 73,33 % a a co za tym idzie 25,66 pkt w rekrutacji, a nie jak podaje system nabór 73% i 25,55 pkt

2| 2 • 24 lipca 2022 o 21:33:01 • zgłoś naruszenie

avatar

Gość

Czy dostanę się do zsp 3 *Zamość technik elektryk?To znaczy jaki jest minimalny próg punktów (technik elektryk)?

5| 0 • odpowiedź • 08 lipca 2022 o 12:14:00 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź

Załaduj wszystkie opinie

string(3) "762"