konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla n1, dane są dwa wyrazy: a1=7 i a8=-49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, kreślony dla n1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5a3=19. Iloraz tego ciągu jest równy

Zadanie nr. 32 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Ciąg arytmetyczny an jest określony dla każdej liczby naturalnej n1. Różnicą tego ciągu jest liczba r=-4, a średnia arytmetyczna początkowych sześciu wyrazów tego ciągu: a1, a2, a3, a4, a5, a6, jest równa 16.

a) Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

b) Oblicz liczbę k, dla której ak=-78.

Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an=5-2n6 dla n1. Ciąg ten jest

Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla ciągu arytmetycznego an, określonego dla n1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, określony dla n1, w którym a1=2, a2=22, a3=42. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

Zadanie nr. 31 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego an określonego dla n1 są dodatnie i 3a2=2a3. Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy 

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg arytmetyczny an określony wzorem an=16-12·n dla każdej liczby całkowitej n1. Różnica r tego ciągu jest równa 

Zadanie nr. 33 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąż zadanie

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla liczb naturalnych n1 , wyraz szósty jest liczbą dwa razy większą od wyrazu piątego, a suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa S10=154. Oblicz wyraz pierwszy oraz różnicę tego ciągu.