konto

Ranking Techników Wrocław

W rankingu techników we Wrocławiu 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 14 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Wrocławia i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza Wrocław 49.658 pkt
2Srebny medal Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie Wrocław 47.723 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 1 im. Kemala Mustafy Atatürka Wrocław 46.939 pkt
4 Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy Wrocław 40.875 pkt
5 Technikum nr 11 im. gen. Józefa Bema Wrocław 40.449 pkt
6 Technikum nr 6 Wrocław 39.713 pkt
7 Technikum - Szkoła Gastronomiczna Ho-ga Wrocław 37.22 pkt
8 Technikum nr 3 Wrocław 36.932 pkt
9 Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika Wrocław 35.096 pkt
10 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie Wrocław 27.762 pkt
11 Technikum nr 9 Wrocław 22.574 pkt
12 Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej Wrocław 22.281 pkt
13 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica Wrocław 19.404 pkt
14 Technikum nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego Wrocław 19.024 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika