konto

Ranking Techników Olsztyn

W rankingu techników w Olsztynie 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 8 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Olsztyna i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 7 Olsztyn 50.33 pkt
2Srebny medal Technikum nr 5 Olsztyn 46.935 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 2 Olsztyn 43.497 pkt
4 Technikum nr 8 Olsztyn 42.17 pkt
5 Technikum nr 6 Olsztyn 41.032 pkt
6 Technikum nr 1 Olsztyn 41.021 pkt
7 Technikum nr 4 Olsztyn 34.162 pkt
8 Technikum nr 3 Olsztyn 27.544 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika