konto

Ranking Techników Olsztyn

Ranking techników 2023 w Olsztynie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ponadto uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Dodatkowo uwzględniono również osiągnięcia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

W olsztyńskim rankingu wzięło udział 9 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszym technikum 2023 roku w Olsztynie okazało się Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9. W ogólnokrajowym zestawieniu, szkoła ta zajęła dwieście sześćdziesiąte ósme miejsce.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników z Olsztyna oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
OlsztynPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 268 Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 Olsztyn 51.946 pkt
2Srebny medal 279 Technikum nr 7 Olsztyn 51.767 pkt
3Brązowy medal 409 Technikum nr 2 Olsztyn 50.318 pkt
4423 Technikum nr 8 Olsztyn 50.119 pkt
5499 Technikum nr 5 Olsztyn 49.56 pkt
6780 Technikum nr 6 Olsztyn 46.883 pkt
71159 Technikum nr 1 Olsztyn 42.791 pkt
81209 Technikum nr 4 Olsztyn 42.083 pkt
91430 Technikum nr 3 Olsztyn 34.659 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017