konto

Ranking Techników Toruń

Ranking techników 2024 w Toruniu opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2021-2023.

W rankingu wzięło udział 9 techników, które spełniły wymogi regulaminu.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników w Toruniu oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
ToruńPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 33 Technikum nr 8 Toruń 60.078 pkt
2Srebny medal 43 Technikum nr 7 Toruń 59.638 pkt
3Brązowy medal 99 Technikum nr 5 Toruń 57.365 pkt
4492 Technikum nr 4 Toruń 52.17 pkt
5624 Technikum nr 1 im. Elżbiety Zawackiej Toruń 50.848 pkt
6775 Technikum nr 3 Toruń 49.338 pkt
7913 Technikum nr 13 Toruń 48.004 pkt
8990 Technikum nr 9 Toruń 47.204 pkt
91071 Technikum TEB Edukacja Toruń 46.09 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017