konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

 

Iloraz  10858 jest równy A czy B.

 

Iloczyn 26 × 253 jest równy C czy D.

 

Zadanie nr. 2 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia 425-32 jest równa:

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są trzy liczby:

x=1030×107010

y=10315×1060

z=1050×10801020

 

Która z tych liczb jest mniejsza od liczby 10100? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane jest wyrażenie n4-36 oraz liczby: − 3, − 1, 0, 1, 3.

Dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 4 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Z reguł działań na potęgach wynika, że:

200 0003=2×100 0003=2×1053=23×1015

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tych samych reguł wynika, że liczba 60 000 0003 jest równa:

Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Trójki liczb naturalnych a, b i c, które spełniają warunek a2+b2=c2 , nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:

 

a=2n+1 b=2nn+1 c=2n2+2n+1, gdzie n oznacza dowolną liczbę naturalną n1. W zadaniach 8. i 9. liczby a, b i c są wyznaczone za pomocą tych wzorów.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Jeżeli najmniejsza z liczb a, b i c jest równa 9, to największa z tych liczb jest równa:

Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Wybierz poprawną odpowiedź

Która z podanych niżej liczb nie jest równa 315?

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.