konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin przykładowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same. 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz ab jest równy

Zadanie nr. 30 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x)=ax (gdzie a>0 i a1), należy punkt P=(2,9). Oblicz i zapisz zbiór wartości
funkcji g, określonej wzorem g(x)=f(x)-2

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są liczby x=4,5·10-8 oraz y=1,5·102. Wtedy iloraz xy jest równy

Zadanie nr. 6 egzamin gimnazjalny z matematyki 2017
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 7 egzamin gimnazjalny z matematyki 2017
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są trzy wyrażenia:

I. (23)2   II. 22 · 42   III. 4182

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.