Wyniki matur Bydgoszcz kujawsko-pomorskie

Wyniki matur Bydgoszcz 2017

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Poziom Podstawowy

PrzedmiotŚr. WynikZdawalność
Język angielski 73% 93%
Język niemiecki 75% 96%
Język polski 55% 96%
Język rosyjski 53% 94%
Matematyka 57% 84%

Poziom Rozszerzony

PrzedmiotŚr. Wynik
Język angielski 62%
Język polski 54%
PrzedmiotŚr. Wynik
Biologia 36%
Chemia 46%
Geografia 34%
Historia 32%
Matematyka 34%
Wos 24%

Najlepsze Placówki

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PlacówkaŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
VI Liceum im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszcz 71% 100% 88% 100% 93% 100%
I Liceum im. C. K. Norwida - Bydgoszcz 70% 100% 72% 100% 93% 100%
II Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bydgoszcz 65% 99% 75% 98% 93% 100%
Technikum Elektroniczne - Bydgoszcz 61% 100% 81% 100% 88% 99%
IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Bydgoszcz 65% 100% 71% 100% 91% 100%
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Bydgoszcz 64% 100% 64% 98% 82% 99%
VIII Liceum - Bydgoszcz 62% 100% 69% 100% 86% 100%
VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego - Bydgoszcz 55% 100% 76% 100% 85% 100%
V Liceum im. L. Kruczkowskiego - Bydgoszcz 61% 99% 59% 96% 83% 99%
Technikum Budowlane - Bydgoszcz 56% 99% 58% 93% 65% 97%
IX Liceum - Bydgoszcz 57% 100% 51% 90% 91% 100%
Technikum Hotelarskie - Bydgoszcz 53% 100% 54% 92% 82% 100%
XXI Liceum Integracyjne - Bydgoszcz 61% 100% 51% 86% 76% 100%
Technikum Poligraficzne - Bydgoszcz 57% 100% 55% 93% 73% 98%
Technikum Ochrony Środowiska - Bydgoszcz 57% 100% 55% 93% 73% 98%
Technikum Obsługi Turystycznej - Bydgoszcz 57% 100% 55% 93% 73% 98%
Technikum Fotochemiczne - Bydgoszcz 57% 100% 55% 93% 73% 98%
Technikum Chemiczne - Bydgoszcz 57% 100% 55% 93% 73% 98%
XV Liceum - Bydgoszcz 52% 100% 52% 94% 71% 98%
Technikum Ekonomiczne nr 1 - Bydgoszcz 51% 100% 58% 96% 64% 99%