Wyniki matur Bydgoszcz kujawsko-pomorskie

Wyniki matur Bydgoszcz 2018

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Poziom Podstawowy

PrzedmiotŚr. WynikZdawalność
Język angielski 75% 95%
Język niemiecki 68% 94%
Język polski 53% 95%
Język rosyjski 67% 100%
Matematyka 57% 83%

Poziom Rozszerzony

PrzedmiotŚr. Wynik
Język angielski 59%
Język polski 42%
PrzedmiotŚr. Wynik
Biologia 34%
Chemia 45%
Geografia 32%
Historia 32%
Matematyka 26%
Wos 26%

Najlepsze Placówki

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PlacówkaŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
VI Liceum im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszcz 65% 99% 92% 100% 94% 100%
I Liceum im. C. K. Norwida - Bydgoszcz 69% 100% 76% 99% 92% 100%
IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Bydgoszcz 60% 100% 72% 99% 92% 100%
II Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bydgoszcz 58% 100% 74% 99% 90% 100%
Technikum Elektroniczne - Bydgoszcz 56% 99% 77% 100% 85% 99%
IX Liceum - Bydgoszcz 60% 100% 61% 100% 95% 100%
VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego - Bydgoszcz 58% 100% 73% 99% 83% 100%
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Bydgoszcz 59% 100% 65% 99% 84% 100%
VIII Liceum - Bydgoszcz 53% 97% 67% 100% 83% 100%
V Liceum im. L. Kruczkowskiego - Bydgoszcz 55% 100% 52% 96% 85% 100%
Technikum Mechaniczne nr 1 - Bydgoszcz 52% 98% 61% 94% 79% 99%
Technikum Ekonomiczne nr 1 - Bydgoszcz 59% 99% 60% 94% 72% 98%
Technikum Budowlane - Bydgoszcz 51% 96% 61% 92% 70% 97%
Technikum Poligraficzne - Bydgoszcz 52% 100% 55% 92% 74% 97%
Technikum Ochrony Środowiska - Bydgoszcz 52% 100% 55% 92% 74% 97%
Technikum Obsługi Turystycznej - Bydgoszcz 52% 100% 55% 92% 74% 97%
Technikum Fotochemiczne - Bydgoszcz 52% 100% 55% 92% 74% 97%
Technikum Chemiczne - Bydgoszcz 52% 100% 55% 92% 74% 97%
XXI Liceum Integracyjne - Bydgoszcz 57% 100% 45% 83% 72% 90%
XV Liceum - Bydgoszcz 53% 99% 45% 86% 75% 97%
Technikum Ekonomiczne nr 2 - Bydgoszcz 48% 99% 47% 89% 71% 99%
Technikum Odzieżowe - Bydgoszcz 48% 99% 47% 89% 71% 99%
Technikum Handlowe - Bydgoszcz 48% 99% 47% 89% 71% 99%
XI Liceum Mistrzostwa Sportowego - Bydgoszcz 45% 100% 53% 89% 63% 99%
Technikum Hotelarskie - Bydgoszcz 47% 100% 46% 81% 65% 96%
Technikum Gastronomiczne nr 1 - Bydgoszcz 47% 100% 46% 81% 65% 96%
Technikum Samochodowe - Bydgoszcz 37% 84% 49% 81% 65% 91%
Technikum Elektryczno-Energetyczne - Bydgoszcz 37% 78% 45% 83% 63% 93%
Technikum Drzewne - Bydgoszcz 47% 100% 40% 79% 55% 85%
Technikum Spożywcze - Bydgoszcz 44% 93% 34% 62% 58% 93%
Technikum Mechaniczne nr 2 - Bydgoszcz 38% 85% 40% 57% 58% 87%
Technikum Elektryczne nr 2 - Bydgoszcz 38% 85% 40% 57% 58% 87%
Technikum Fryzjerskie - Bydgoszcz 35% 73% 24% 27% 40% 80%