konto

Ranking Liceów Bydgoszcz

W rankingu liceów w Bydgoszczy 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 14 liceów, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista liceów z Bydgoszczy i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal VI Liceum im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz 68.355 pkt
2Srebny medal I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. C. K. Norwida Bydgoszcz 58.913 pkt
3Brązowy medal II Liceum im. Mikołaja Kopernika Bydgoszcz 57.738 pkt
4 IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 54.369 pkt
5 VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego Bydgoszcz 52.222 pkt
6 VIII Liceum im. Dra Emila Warmińskiego Bydgoszcz 50.196 pkt
7 III Liceum im. Adama Mickiewicza Bydgoszcz 50.076 pkt
8 IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi Bydgoszcz 48.367 pkt
9 V Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz 47.927 pkt
10 XV Liceum im. Jeremiego Przybory z Oddziałami Mistrzowstwa Sportowego Bydgoszcz 41.227 pkt
11 XI Liceum im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego Bydgoszcz 39.078 pkt
12 XXI Liceum Integracyjne im. Synów Pułków Bydgoszcz 36.519 pkt
13 XII Liceum Bydgoszcz 33.894 pkt
14 XIII Liceum im. gen. J. Hallera Bydgoszcz 25.359 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika