konto

Ranking Techników Opole

W rankingu techników w Opole, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 9 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Opolu i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 5 Opole 63.627 pkt
2Srebny medal Technikum nr 3 Opole 62.588 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 2 Opole 58.031 pkt
4 Technikum nr 6 Opole 57.151 pkt
5 Technikum nr 1 Opole 57.05 pkt
6 Technikum nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Opole 55.849 pkt
7 Technikum nr 7 Opole 49.538 pkt
8 Technikum Zawodowe WZDZ Opole 29.958 pkt
9 Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Opole 27.6 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika