konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1-2x2>13 jest przedział

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x5+7>0 jest

Zadanie nr. 1 matura z matematyki 2015 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiazań nierówności -4x-14