Zadania

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=13x-1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1,x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1-2x2>13 jest przedział

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cena roweru po obniżece o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz ab jest równy

Zadanie nr. 34 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa 534, a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 1534. Oblicz objętość tego ostrosłupa.