konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Poniżej przedstawiono składniki potrzebne do przygotowania ciasta na 8 gofrów:

 

112 szklanki mąki

113 szklanki mleka

2 jajka

112 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki cukru pudru

12 szklanki oleju

szczypta soli

Zadanie nr. 2 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Dostęp do pliku jest chroniony hasłem ∗∗ T ∗∗ złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą T. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, a druga to najmniejszy wspólny mianownik ułamków 115 i 125 .

 

Jakie jest hasło do pliku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są cztery wyrażenia:

 

G = 2x2 + 2H = 2x2 + 2xJ = 2x2 - 2K = 2x2 -2x

 

Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x = 1 oraz x = -1.


Które to wyrażenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 4 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Marta układała książki na dwóch półkach o tych samych wymiarach wewnętrznych. Wszystkie książki były jednakowych rozmiarów. Pierwszą półkę (I) całkowicie wypełniła 12 książkami. Na drugiej półce (II) postanowiła ustawić książki jedna przy drugiej na całej szerokości półki tak, aby zostało nad nimi wolne miejsce, w sposób pokazany na rysunku.

 

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

 

Wyrażenie 81 - 49 jest równe A/B.Wyrażenie 144+25 jest równe C/D.

Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz. 

Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

 

Iloraz  10858 jest równy A czy B.

 

Iloczyn 26 × 253 jest równy C czy D.

 

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4-krotnie.

Liczbę y zwiększono 5-krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3.

 

Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 10 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy Dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy Galeria jest równa 8 cm. Plan miasta został wykonany w skali 1 ∶ 4 000. 

Brak opisu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa: