Zadania

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 34 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąrz zadanie

Punkty A=(-1,1) i C=(1,9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC| = |BC|. Podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=12x+32. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta.

Zadanie nr. 33 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąrz zadanie

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla liczb naturalnych n1 , wyraz szósty jest liczbą dwa razy większą od wyrazu piątego, a suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa S10=154. Oblicz wyraz pierwszy oraz różnicę tego ciągu.

Zadanie nr. 15 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 3, a długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta α jest równa 3. Zatem

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla pewnej liczby x ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny. Liczba x jest równa

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Ciąg arytmetyczny (an), określony dla n1, spełnia warunek a3+a4+a5=15. Wtedy

Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Największą wartością funkcji y=-(x-2)2+4 w przedziale 3, 5 jest

Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-3(x-2)(x-9). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-2x-11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkt (1, 3) należy do wykresu funkcji y=23x+b. Wtedy współczynnik b jest równy