konto

Matura matematyka 2018 test nr 5

Gotowy na rozpoczęcie testu?

Rozpocznij Test

Odpowiedziałeś już na wszystkie pytania!

Porównaj swój wynik z innymi

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj

Wybierz poprawną odpowiedź

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?

402

204

403

203

Wybierz poprawną odpowiedź

Punkt K=(2,2)jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym KM=LM. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N=4,3. Zatem

L=6,4

L=5,3

L=3,5

L=4,6

Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

Objętość tej bryły jest równa 

13πr3

43πr3

23πr3

53πr3

Wybierz poprawną odpowiedź

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt α jaki przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą jest równy 45° (zobacz rysunek).

Wysokość graniastosłupa jest równa

533

52

5

32

Wybierz poprawną odpowiedź

W zestawie 2,2,2,,2,m liczb4,4,4,,4m liczb jest 2m liczb m1, w tym m liczb 2 i m liczb 4

2

12

2

1

Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach y=m+2x+3 oraz y=2m-1x-3 są równoległe, gdy

m=1

m=2

m=0

m=3

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL ego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=111°. Wynika stąd, że

α=70°

α=76°

α=72°

α=74°

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trójkąt o bokach długości 25,35,45. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości

5, 25, 35

2, 3, 4

20, 45, 80

10, 15, 20

Wybierz poprawną odpowiedź

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe

1550

150

3550

1535

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL=a, MN=b, a>b. Kąt KLM ma miarę 60°. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

a+b2

2a-b

a+12b

a-b