konto

Matura matematyka 2018 test nr 5

Gotowy na rozpoczęcie testu?

Rozpocznij Test

Odpowiedziałeś już na wszystkie pytania!

Porównaj swój wynik z innymi

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj

Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

Objętość tej bryły jest równa 

53πr3

13πr3

23πr3

43πr3

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL ego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=111°. Wynika stąd, że

α=72°

α=76°

α=74°

α=70°

Wybierz poprawną odpowiedź

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?

204

403

402

203

Wybierz poprawną odpowiedź

Punkt K=(2,2)jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym KM=LM. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N=4,3. Zatem

L=5,3

L=6,4

L=4,6

L=3,5

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL=a, MN=b, a>b. Kąt KLM ma miarę 60°. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

a+b2

a-b

2a-b

a+12b

Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach y=m+2x+3 oraz y=2m-1x-3 są równoległe, gdy

m=1

m=0

m=3

m=2

Wybierz poprawną odpowiedź

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt α jaki przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą jest równy 45° (zobacz rysunek).

Wysokość graniastosłupa jest równa

52

5

32

533

Wybierz poprawną odpowiedź

W zestawie 2,2,2,,2,m liczb4,4,4,,4m liczb jest 2m liczb m1, w tym m liczb 2 i m liczb 4

2

1

12

2

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trójkąt o bokach długości 25,35,45. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości

5, 25, 35

20, 45, 80

10, 15, 20

2, 3, 4

Wybierz poprawną odpowiedź

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe

1535

1550

150

3550