konto

brzdąc czy bżdąc czy brzdonc?

brzdąc

poprawna pisownia

bżdąc, brzdonc

niepoprawna pisownia

Definicja:

"Brzdąc" oznacza małe dziecko lub niemowlę.

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy po spółgłoskach: p, b, k, g, t, d, ch, j, w.
Reguła ortograficzna mówi, że „ą” piszemy przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: c, ć, cz, dz, dż, dź, lecz wymawiamy jako -om lub -on.

Przykłady:

1. Maleńki brzdąc próbował naśladować swojego starszego brata, stawiając pierwsze kroki.
2. Podczas rodzinnej uroczystości, wszystkie brzdące bawiły się razem w ogrodzie.
3. Mama powiedziała, że czas skończyć zabawę i posłała brzdąca do łóżeczka.