konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
  • 1 z 1
Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n1 wzorem an=7p-1n3+5pn-3p+1n3+22+p , gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią.

 

Oblicz wartość p, dla której granica ciągu (an) jest równa 43 .

 

W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 

 

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2021 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Oblicz granicę  limn3n+22-1-2n22n-12.

 

W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 

 

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Ciąg (an) jest określony wzorem an=3n2+7n-511-5n+5n2 dla każdej liczby naturalnej n ≥1. Granica tego ciągu jest równa  

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2019 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Oblicz granicę limn9n3+11n27n3+5n2+3n+1-n23n2+1

 

Wpisz w poniższe kratki – od lewej do prawej – trzy kolejne cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2017 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem   an=n2-10n2-3n2n3+n2+3 dla n ≥1. Wtedy

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2016 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Granica limnpn2+4n35n6-4=-85 . Wynika stąd, że

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2015 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Oblicz granicę  limn11n3+6n+56n3+1-2n2+2n+15n2-4 . W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego

 

otrzymanego wyniku. 

  • 1 z 1