konto

Ranking Techników Łódź 2020

W rankingu techników w Łodzi, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 18 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Łodzi i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 10 Łódź 59.964 pkt
2Srebny medal Technikum nr 4 Łódź 55.323 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 17 Łódź 54.401 pkt
4 Technikum nr 13 Łódź 54.337 pkt
5 Technikum nr 3 Łódź 54.245 pkt
6 Technikum nr 1 Łódź 53.021 pkt
7 Technikum nr 9 Łódź 52.6 pkt
8 Technikum nr 6 Łódź 51.569 pkt
9 Technikum nr 12 Łódź 50.593 pkt
10 Technikum nr 2 Łódź 49.195 pkt
11 Technikum nr 19 Łódź 48.887 pkt
12 Technikum nr 5 Łódź 48.47 pkt
13 Technikum nr 21 Łódź 45.375 pkt
14 Technikum nr 20 Łódź 45.288 pkt
15 Technikum nr 15 Łódź 43.298 pkt
16 Technikum nr 7 Łódź 42.726 pkt
17 Technikum nr 22 im. gen. Maczka Łódź 42.154 pkt
18 Technikum nr 18 Łódź 37.42 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Ranking Szkół Średnich 2020