konto

Ranking Techników Łódź

W rankingu techników w Łodzi 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 18 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Łodzi i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 10 Łódź 50.136 pkt
2Srebny medal Technikum nr 17 Łódź 48.669 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 4 Łódź 48.185 pkt
4 Technikum nr 3 Łódź 45.448 pkt
5 Technikum nr 15 Łódź 44.466 pkt
6 Technikum nr 9 Łódź 44.132 pkt
7 Technikum nr 19 Łódź 44.041 pkt
8 Technikum nr 1 Łódź 43.795 pkt
9 Technikum nr 2 Łódź 42.682 pkt
10 Technikum nr 5 Łódź 41.996 pkt
11 Technikum nr 12 Łódź 40.722 pkt
12 Technikum nr 22 im. gen. Maczka Łódź 40.012 pkt
13 Technikum nr 20 Łódź 38.796 pkt
14 Technikum nr 7 Łódź 37.967 pkt
15 Technikum nr 13 Łódź 37.908 pkt
16 Technikum nr 6 Łódź 37.71 pkt
17 Technikum nr 18 Łódź 37.675 pkt
18 Technikum nr 21 Łódź 35.892 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika