Wyniki matur Kraków malopolskie

Wyniki matur Kraków 2017

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Poziom Podstawowy

PrzedmiotŚr. WynikZdawalność
Język angielski 81% 97%
Język francuski 81% 95%
Język hiszpański 88% 0%
Język niemiecki 82% 95%
Język polski 62% 98%
Język rosyjski 82% 91%
Język włoski 77% 100%
Matematyka 64% 91%

Poziom Rozszerzony

PrzedmiotŚr. Wynik
Język angielski 65%
Język francuski 65%
Język niemiecki 72%
Język polski 56%
Język rosyjski 81%
PrzedmiotŚr. Wynik
Biologia 45%
Chemia 52%
Fizyka 47%
Geografia 36%
Historia 42%
Informatyka 38%
Matematyka 48%
Wos 40%

Najlepsze Placówki

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PlacówkaŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków 82% 100% 92% 100% 97% 100%
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków 74% 100% 87% 100% 96% 100%
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków 75% 100% 84% 100% 93% 100%
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków 71% 100% 87% 100% 95% 100%
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków 77% 100% 78% 100% 95% 100%
Technikum Łączności nr 14 - Kraków 62% 100% 84% 100% 88% 100%
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków 71% 100% 75% 98% 91% 100%
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków 69% 100% 78% 100% 87% 100%
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 69% 100% 71% 99% 90% 100%
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 - Kraków 69% 100% 66% 95% 72% 98%
Technikum Budowlane nr 1 - Kraków 63% 100% 68% 100% 69% 100%
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków 68% 100% 61% 95% 81% 100%
XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej - Kraków 63% 100% 65% 97% 76% 100%
XVII Liceum im. Młodej Polski - Kraków 70% 100% 56% 93% 84% 100%
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Kraków 60% 97% 63% 92% 78% 100%
Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 60% 100% 64% 100% 75% 99%
IX Liceum im. Zygmunta Wróblewskiego - Kraków 65% 100% 56% 92% 76% 100%
XXXIV Liceum - Kraków 65% 100% 44% 50% 87% 100%
XVIII Liceum - Kraków 65% 100% 50% 82% 80% 100%
X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków 70% 100% 36% 95% 87% 100%