konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n1 liczba 2n+12-1 jest podzielna przez 8.

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a-32-2a+32 jest równe

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego x2+y34 do postaci ax4+bx3y+cx2y2+dxy3+ey4 współczynnik c jest równy 

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2020 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność aa-2b+2b2>0

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

3a2-2ab+3b20.

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność 

12a+12b2a+b.