konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

3a2-2ab+3b20.

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność 

12a+12b2a+b.

Zadanie nr. 29 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi, to a+b·1/a+1/b4

Zadanie nr. 27 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąż zadanie

Kąt jest ostry i spełniona jest równość sinα+cosα=72. Oblicz wartość wyrażenia sinα-cosα2

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Najmniejsza wartość wyrażenia (xy)(x+y) dla x,y{2,3,4} jest równa