konto

Ranking Techników Zielona Góra

W rankingu techników w Zielonej Górze 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 5 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Zielonej Góry i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 1 Zielona Góra 50.863 pkt
2Srebny medal Technikum nr 5 Zielona Góra 49.739 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 3 Zielona Góra 48.514 pkt
4 Technikum nr 2 Zielona Góra 43.927 pkt
5 Technikum nr 4 Zielona Góra 36.27 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika