Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała mialała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył węcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie.

Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku?

Zadanie nr. 2 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji - MCMXC.

Po ilu latach od powstania tego zegara słonecnego odtworzono go na ścianie budowli?

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 4 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 150 km zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo.

Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W czytelni ustawiono 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie 10% stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych.

Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o

Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są dwie liczby: a=85b=45.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Grupa turystów w ciągu pierwszej godziny pokonała pewien odcinek trasy. W każdej następnej godzinie pokonywany dystans był o 0,5 km krótszy od dystansu pokonywanego w poprzedniej godzinie. W ciągu pierwszych pięciu godzin marszu turyści przeszli łącznie 17,5 km trasy.

Odcinek trasy, który turyści przeszli w pierwszej godzinie marszu, miał długość

Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W autobusie jechało m mężczyzn i k kobiet. Na przystanku wysiedli 2 mężczyzn i 3 kobiety, a wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety.

Gdy autobus odjechał z tego przystanku, podróżowało nim

Zadanie nr. 10 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.