Kucharz

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista profili

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Kucharz | 1za1

 • Punkty: min: 24.05 śr: 67.92 max: 140.8 na: 200
 • Twoje punkty: Oblicz punkty
 • Języki: język angielski język rosyjski
 • P. rozszerzone: -
 • P. punktowane: język polski, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, technika, język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Porównaj

Kucharz

 • Sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)
 • 1. Przechowywanie żywności Uczeń:

  • ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
  • klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
  • przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
  • dobiera warunki do przechowywania żywności;
  • rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
  • rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  • dobiera metody utrwalania żywności;
  • rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
  • użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

  2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów Uczeń:

  • określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
  • rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  • stosuje receptury gastronomiczne;
  • rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
  • dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
  • sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
  • przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
  • rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
  • rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • ocenia organoleptycznie żywność;
  • dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
  • porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
  • monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).