konto

Zadania Matura poziompodstawowy

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 1 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Liczba -27163×23 jest równa

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cenę aparatu fotograficznego obniżono o 15%, a następnie – o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie.

 

Po tych dwóch obniżkach aparat kosztuje 340 zł.

 

Przed obiema obniżkami cena tego aparatu była równa:

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n1 liczba 2n+12-1 jest podzielna przez 8.

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Liczba log927+log93 jest równa

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a-32-2a+32 jest równe:

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną jednego z niżej zapisanych układów równań.

 

 

Wskaż ten układ równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku.

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a-32-2a+32 jest równe