konto

Ranking Techników Poznań

W rankingu techników w Poznaniu 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 20 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Poznania i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Komunikacji Poznań 60.341 pkt
2Srebny medal Technikum Łączności Poznań 57.639 pkt
3Brązowy medal Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 Poznań 51.073 pkt
4 Technikum Budowlane Poznań 50.131 pkt
5 Technikum Gastronomiczne Poznań 47.205 pkt
6 Technikum nr 6 Poznań 46.701 pkt
7 Technikum Przemysłu Spożywczego Poznań 46.47 pkt
8 Technikum Geodezyjno-Drogowe Poznań 46.352 pkt
9 Technikum Poligraficzno-Administracyjne Poznań 45.103 pkt
10 Technikum Środowiska Poznań 45.068 pkt
11 Technikum Budowlano-Drzewne Poznań 44.644 pkt
12 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego Poznań 44.404 pkt
13 Technikum Odzieżowo-Usługowe Poznań 43.332 pkt
14 Technikum Ekonomiczno-Handlowe Poznań 43.175 pkt
15 Technikum Samochodowe Poznań 41.128 pkt
16 Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Poznań 40.682 pkt
17 Technikum nr 19 Poznań 40.491 pkt
18 Technikum im. Rogera Sławskiego Poznań 37.277 pkt
19 Technikum Mechaniczne Poznań 36.512 pkt
20 Technikum Elektryczno-Elektroniczne Poznań 34.925 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika