konto

Ranking Techników Poznań

Ranking techników 2022 w Poznaniu opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W poznańskim rankingu wzięło udział 21 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Poznaniu okazało się Technikum Komunikacji.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Poznania oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
PoznańPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 4 Technikum Komunikacji Poznań 61.981 pkt
2Srebny medal 16 Technikum Łączności Poznań 57.859 pkt
3Brązowy medal 75 Technikum Gastronomiczne Poznań 53.937 pkt
4104 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 Poznań 52.735 pkt
5105 Technikum Budowlane Poznań 52.675 pkt
6220 Technikum Poligraficzno-Administracyjne Poznań 50.582 pkt
7242 Technikum Odzieżowo-Usługowe Poznań 50.163 pkt
8400 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego Poznań 47.929 pkt
9465 Technikum Budowlano-Drzewne Poznań 47.152 pkt
10485 Technikum Geodezyjno-Drogowe Poznań 46.98 pkt
11552 Technikum Środowiska Poznań 46.296 pkt
12561 Technikum Ekonomiczno-Handlowe Poznań 46.224 pkt
13583 Technikum Przemysłu Spożywczego Poznań 46.004 pkt
14713 Technikum nr 6 Poznań 44.781 pkt
15742 Technikum nr 19 Poznań 44.407 pkt
16907 Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Poznań 42.605 pkt
17926 Technikum Samochodowe Poznań 42.362 pkt
181113 Technikum im. Rogera Sławskiego Poznań 40.479 pkt
191139 Technikum TEB Edukacja Poznań 40.168 pkt
201242 Technikum Mechaniczne Poznań 38.628 pkt
211355 Technikum Elektryczno-Elektroniczne Poznań 36.629 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017