konto

Ranking Techników Poznań

W rankingu techników w Poznaniu, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 21 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Poznania i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Komunikacji Poznań 71.234 pkt
2Srebny medal Technikum Łączności Poznań 64.751 pkt
3Brązowy medal Technikum Budowlane Poznań 60.349 pkt
4 Technikum Budowlano-Drzewne Poznań 57.267 pkt
5 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 Poznań 56.216 pkt
6 Technikum Poligraficzno-Administracyjne Poznań 55.547 pkt
7 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego Poznań 55.281 pkt
8 Technikum Przemysłu Spożywczego Poznań 54.954 pkt
9 Technikum Ekonomiczno-Handlowe Poznań 54.48 pkt
10 Technikum Gastronomiczne Poznań 53.415 pkt
11 Technikum Środowiska Poznań 51.044 pkt
12 Technikum Odzieżowo-Usługowe Poznań 50.89 pkt
13 Technikum nr 19 Poznań 49.924 pkt
14 Technikum Geodezyjno-Drogowe Poznań 49.509 pkt
15 Technikum Samochodowe Poznań 48.397 pkt
16 Technikum nr 6 Poznań 47.493 pkt
17 Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Poznań 45.251 pkt
18 Technikum w ZS im. J. i W. Zamoyskich Rokietnica 44.741 pkt
19 Technikum Mechaniczne Poznań 44.035 pkt
20 Technikum Elektryczno-Elektroniczne Poznań 40.945 pkt
21 Technikum im. Rogera Sławskiego Poznań 36.467 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika