konto

Matura matematyka 2018 test nr 4

Gotowy na rozpoczęcie testu?

Rozpocznij Test

Odpowiedziałeś już na wszystkie pytania!

Porównaj swój wynik z innymi

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Gość

trudne

0| 0 • odpowiedź • 01 kwietnia 2023 o 21:37:48 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź

Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach y=m+2x+3 oraz y=2m-1x-3 są równoległe, gdy

m=2

m=3

m=1

m=0

Wybierz poprawną odpowiedź

Punkt K=(2,2)jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym KM=LM. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N=4,3. Zatem

L=5,3

L=3,5

L=6,4

L=4,6

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL=a, MN=b, a>b. Kąt KLM ma miarę 60°. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

2a-b

a-b

a+b2

a+12b

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL ego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=111°. Wynika stąd, że

α=74°

α=72°

α=76°

α=70°

Wybierz poprawną odpowiedź

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

(3,-12)

(-6,-3)

(-6,69)

(6,3)

Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=ax+b, a punkt M=(3,-2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

1

32

-1

-32

Wybierz poprawną odpowiedź

Przyprostokątna LMtrójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8 (zobacz rysunek).

18°<α21°

21°<α24°

27°<α30°

24°<α27°

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, określony dla n1, w którym a1=2, a2=22, a3=42. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

an=22n

an=2n2

an=2n

an=2n2

Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trójkąt o bokach długości 25,35,45. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości

5, 25, 35

2, 3, 4

10, 15, 20

20, 45, 80

Wybierz poprawną odpowiedź

Dla ciągu arytmetycznego an, określonego dla n1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

a5=3

a5=5

a5=6

a5=4