konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Rozwiąż zadanie

Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. 

Oblicz objętość jednego klocka. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Rozwiąż zadanie

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki.

Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 14 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Skrzynia ma kształt prostopadłościanu.

 

Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 m i 1,2 m, a wysokość skrzyni jest równa 1 m.

 

Piasek wsypany do skrzyni zajmuje 34 jej pojemności. Ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni?

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80cm2.  Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola.

 

Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.

 

 

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia?

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Wybierz poprawną odpowiedź

Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę.

 

 

Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza?

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 21 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Rozwiąż zadanie

Podstawą ostrosłupa o wysokości H jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa. 

 

 

Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa?

Zadanie nr. 22 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Promień kuli i promień podstawy stożka są równe 4. Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Długość tworzącej stożka jest równa

Zadanie nr. 11 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.