konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Rozwiąż zadanie

Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. 

Oblicz objętość jednego klocka. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=3x2-2xx2+2x+8 dla każdej liczby rzeczywistej x. Punkt P = (x0 , 3) należy do wykresu funkcji f. Oblicz x0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P.

Zadanie nr. 25 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15.

 

Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim,że cosα=23.

 

Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie nr. 26 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° i ma długość równą 6 (zobacz rysunek).

 

 

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 26 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15.

 

Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim, że cosα=23 .

 

Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie nr. 27 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy WK=35.

 

Podstawą tego ostrosłupa jest:

Zadanie nr. 29 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy WK=35 .

 

Podstawą tego ostrosłupa jest:

Zadanie nr. 36 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Podstawą graniastosłupa prostego ABCDEF jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC=BC, AB=8. Wysokość trójkąta ABC, poprowadzona z wierzchołka C, ma długość 3. Przekątna CE ściany bocznej tworzy z krawędzią CB podstawy ABC kąt 60° (zobacz rysunek). 

 

 

Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość tego graniastosłupa.

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Rozwiąż zadanie

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki.

Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.