konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

 

Wyrażenie 81 - 49 jest równe A/B.Wyrażenie 144+25 jest równe C/D.

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Liczba -27163×23 jest równa

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Jednym z rozwiązań równania 3x2-2x+3=0 jest liczba

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba 60 jest:

Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Do liczby -10 dodajemy 5.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Otrzymany wynik jest liczbą:

Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Wartość wyrażenia 327-12 jest równa:

Zadanie nr. 4 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są cztery wyrażenia:

 

I. 4+35
II. 6+17
III. 17-48
IV. 15-26

 

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.