konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 4 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są cztery wyrażenia:

I. 4+35
II. 6+17
III. 17-48
IV. 15-26

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Dana jest liczba a=32-4.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz poprawną odpowiedź.

Liczba o 2 większa od liczby a jest równa A lub B.

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Dana jest liczba a=32-4.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz poprawną odpowiedź.

Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa A lub B.