Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Dana jest liczba a=32-4.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz poprawną odpowiedź.

Liczba o 2 większa od liczby a jest równa A lub B.

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Dana jest liczba a=32-4.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz poprawną odpowiedź.

Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa A lub B.

Zadanie nr. 7 egzamin gimnazjalny z matematyki 2017
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są trzy wyrażenia:

I. (23)2   II. 22 · 42   III. 4182

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.