konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono kartę z kalendarza na rok 2017.

Natalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, jej siostra Ewa - 18 sierpnia, a brat Karol - 2 października.

Oceń prawdziwość podanych zdań, Wybierz P jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 2 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rządu dziesiątek kilku liczb naturalnych.

Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie?

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

W tabeli zapisano trzy wyrażenia

Które z tych wyrażeń są równe 508?

Zadanie nr. 4 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są cztery wyrażenia:

I. 4+35
II. 6+17
III. 17-48
IV. 15-26

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B.

Adam przygotował A/B karty do gry

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B.

Każdy racz może otrzymać maksymalnie A/B kart

Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5:3

Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?

Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż qo pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa - po 4000 zł

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zadanie nr. 10 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Kwadrat o boku a przedstawiony na rysunku I rozcięto na dwa przystające prostokąty, z których ułożono figurę, jak na rysunku II. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu.

Oceń prawdziwość podanych zdań.