Ranking Techników Białystok

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Elektryczne Białystok 61.8 pkt
2Srebny medal Technikum Handlowo-Ekonomiczne Białystok 55.6 pkt
3Brązowy medal Technikum Gastronomiczne Białystok 53.5 pkt
4 Technikum Budowlano - Geodezyjne Białystok 52.3 pkt
5 Technikum Mechaniczne Białystok 51.1 pkt
6 Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi Białystok 46.7 pkt
7 Technikum Zawodowe nr 7 Białystok 43.9 pkt
8 Technikum Zawodowe nr 3 Białystok 43.2 pkt
9 Technikum Zawodowe nr 9 Białystok 37.5 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea
Ranking Szkół Średnich 2019
Wyszukiwarka Kierunków Studiów