konto

Ranking Techników Lublin

W rankingu techników w Lublinie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 15 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Lublina i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Elektroniczne Lublin 68.357 pkt
2Srebny medal Technikum Mechaniczne Lublin 60.805 pkt
3Brązowy medal Technikum Budowlano-Geodezyjne Lublin 60.654 pkt
4 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Lublin 60.272 pkt
5 Technikum Terenów Zieleni Lublin 59.688 pkt
6 Technikum Ekonomiczno-Handlowe Lublin 58.065 pkt
7 Technikum Ekonomiczne Lublin 58.018 pkt
8 Technikum Samochodowe Lublin 55.362 pkt
9 Technikum Transportowo-Komunikacyjne Lublin 53.8 pkt
10 Technikum Chemiczne Lublin 49.629 pkt
11 Technikum Przemysłu Spożywczego Lublin 48.989 pkt
12 Technikum Energetyczno-Informatyczne Lublin 48.477 pkt
13 Technikum Lider Lublin 47.932 pkt
14 Technikum Usługowo - Gospodarcze Lublin 47.216 pkt
15 Technikum Budowlane Lublin 46.77 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika