konto

Ranking Techników Kielce 2020

W rankingu techników w Kielcach, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 9 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Kielc i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 2 Kielce 51.032 pkt
2Srebny medal Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego Kielce 50.519 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 5 Kielce 47.542 pkt
4 Technikum nr 6 Kielce 45.772 pkt
5 Technikum nr 8 Kielce 44.847 pkt
6 Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny "INKI" Kielce 44.832 pkt
7 Technikum nr 7 Kielce 42.542 pkt
8 Technikum nr 1 Kielce 41.447 pkt
9 Technikum nr 11 Kielce 27.167 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika
Ranking Szkół Podstawowych 2020
Wyszukiwarka Kierunków Studiów