konto

Ranking Techników Kielce

Ranking techników 2023 w Kielcach opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ponadto uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Dodatkowo uwzględniono również osiągnięcia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

W kieleckim rankingu wzięło udział 9 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszym technikum 2023 roku w Kielcach okazało się Technikum nr 2. W ogólnokrajowym zestawieniu, szkoła ta zajęła trzysta dziewięćdziesiąte szóste miejsce.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników z Kielc oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
KielcePolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 396 Technikum nr 2 Kielce 50.384 pkt
2Srebny medal 741 Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny INKI Kielce 47.133 pkt
3Brązowy medal 895 Technikum nr 11 Kielce 45.861 pkt
41001 Technikum nr 7 Kielce 44.694 pkt
51006 Technikum nr 1 Kielce 44.626 pkt
61047 Technikum nr 8 Kielce 44.072 pkt
71056 Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego Kielce 43.964 pkt
81155 Technikum nr 6 Kielce 42.808 pkt
91267 Technikum nr 5 Kielce 41.064 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017