konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Największa wartość funkcji f w przedziale 1,4 jest równa

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1,x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

Zadanie nr. 27 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąż zadanie

Wykres funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=x2+bx+c jest parabola, na której leży punkt A=(0,-5). Osią symetrii tej paraboli jest prosta o równaniu x=7. Oblicz wartości współczynników b i c.

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są funkcje f(x) = 3x oraz g(x) = f(-x), określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Punkt wspólny wykresów funkcji f i g

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-2x-11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych