konto

Zadania Matura 2022

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x3-8x-2 dla każdej liczby rzeczywistej x2.

 

Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu x=12 jest równa:

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dodatnie liczby x i y spełniają warunek 2x=3y. Wynika stąd, że wartość wyrażenia x2+y2xy jest równa:

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Jeżeli cosβ=-13 i βπ;32π, to wartość wyrażenia sinβ-13π jest równa :

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są dwie urny z kulami. W każdej z urn jest siedem kul. W pierwszej urnie są jedna kula biała i sześć kul czarnych, w drugiej urnie są cztery kule białe i trzy kule czarne.

 

Rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeżeli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przeciwnym przypadku – jedną kulę z drugiej urny.

 

Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą w tym doświadczeniu, jest równe

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł.

 

Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa:

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n1 wzorem an=7p-1n3+5pn-3p+1n3+22+p , gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią.

 

Oblicz wartość p, dla której granica ciągu (an) jest równa 43 .

 

W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.