konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cenę aparatu fotograficznego obniżono o 15%, a następnie – o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie.

 

Po tych dwóch obniżkach aparat kosztuje 340 zł.

 

Przed obiema obniżkami cena tego aparatu była równa:

Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

 

Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie. 

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł.

 

Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa:

Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

 

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. 

 

1. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie A/B.

2. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie C/D.

 

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2021 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba 78 stanowi 150% liczby c.

 

Wtedy liczba c jest równa :

Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Wybierz poprawną odpowiedź

Rowerzysta uczestniczył w rajdzie rowerowym. Całą trasę rajdu pokonał w ciągu czterech dni. W tabeli poniżej przedstawiono długości kolejnych etapów trasy, które przebył każdego dnia.

 

 

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Zadanie nr. 13 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Wybierz poprawną odpowiedź

W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.

 

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Po obniżce cena łyżew figurowych była:

 

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2020 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o 

Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5:3

 

Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?

Zadanie nr. 16 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki - przegraną, a jaki - remisem.

 

 

W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała?