konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5:3

Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?

Zadanie nr. 16 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki - przegraną, a jaki - remisem.

W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała?

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

Zadanie nr. 22 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Rozwiąż zadanie

Właściciel sklepu sportowego kupił w hurtowni deskorolki i kaski. Cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa niż cena hurtowa kasku. Właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży deskorolki o 20% wyższą od ceny hurtowej, a cenę sprzedaży kasku - o 40% wyższą od ceny hurtowej. Deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Oblicz łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 20 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Rozwiąż zadanie

W wyborach na przewodniczącego klasy kandydowało troje uczniów: Jacek, Helena i Grzegorz. Każdy uczeń tej klasy oddał jeden ważny głos. Jacek otrzymał 9 głosów, co stanowiło 36% wszystkich głosów. Helena otrzymała o 6 głosów więcej niż Grzegorz. Oblicz, ile głosów otrzymała Helena, a le - Grzegorz. Zapis obliczenia.

Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin przykładowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy VII zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie. Na poziomach niższych niż Asia quiz zakończyło dokładnie 32% uczniów biorących w nim udział.

Zadanie nr. 12 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin przykładowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości 56 tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie 30 minut odsprzedała tę nieruchomość za 280 tys. gambitów. 

Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży?

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cena roweru po obniżece o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował