konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
  • 1 z 1
Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są cztery wyrażenia:

 

G = 2x2 + 2H = 2x2 + 2xJ = 2x2 - 2K = 2x2 -2x

 

Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x = 1 oraz x = -1.


Które to wyrażenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a-32-2a+32 jest równe:

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dodatnie liczby x i y spełniają warunek 2x=3y. Wynika stąd, że wartość wyrażenia x2+y2xy jest równa:

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Trójki liczb naturalnych a, b i c, które spełniają warunek a2+b2=c2 , nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:

 

a=2n+1 b=2nn+1 c=2n2+2n+1, gdzie n oznacza dowolną liczbę naturalną n1. W zadaniach 8. i 9. liczby a, b i c są wyznaczone za pomocą tych wzorów. 

 

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

 

1. Liczba a zawsze będzie A/B

2. Liczby b i c różnią się o C/D

 

Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Trójki liczb naturalnych a, b i c, które spełniają warunek a2+b2=c2 , nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:

 

a=2n+1 b=2nn+1 c=2n2+2n+1, gdzie n oznacza dowolną liczbę naturalną n1. W zadaniach 8. i 9. liczby a, b i c są wyznaczone za pomocą tych wzorów.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Jeżeli najmniejsza z liczb a, b i c jest równa 9, to największa z tych liczb jest równa:

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2021 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1, 2, 2x, x+2, 5, 6) jest niemalejący.

 

Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4.

 

Wynika stąd, że 

Zadanie nr. 30 matura z matematyki 2021 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb a, b i c takich, że a<b, spełniona jest nierówność ab<a+cb+c

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Liczby dodatnie a i b spełniają równość  a2+2a=4b2+4b. Wykaż, że a=2b.

  • 1 z 1