konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
  • 1 z 1
Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są cztery wyrażenia:

 

G = 2x2 + 2H = 2x2 + 2xJ = 2x2 - 2K = 2x2 -2x

 

Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x = 1 oraz x = -1.


Które to wyrażenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 2 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Wartość wyrażenia 57-27×32 jest równa

  • 1 z 1