konto

Zadania Matura 2016

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 1 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz a-2,6a1,3 jest równy

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Jedną z liczb, które spełniają nierówność -x5+x3-x<-2, jest

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5z-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika,że

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek).

Miara kąta BDC jest równa

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dana jest funkcja liniowa fx=34x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punktW=1,9. Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział