konto

Zadania Matura 2017

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120 % i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Do zbioru rozwiązań nierówności x4+12-x>0 nie należy liczba

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 23x4.

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Miejscem zerowym funkcji liniowej fx=3x+1-12 jest liczba

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej fx=ax2+bx+c której miejsca zerowe to: -3 i 1