konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, kreślony dla n1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5a3=19. Iloraz tego ciągu jest równy

Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an=5-2n6 dla n1. Ciąg ten jest

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, określony dla n1, w którym a1=2, a2=22, a3=42. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego an określonego dla n1 są dodatnie i 3a2=2a3. Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy 

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla pewnej liczby x ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny. Liczba x jest równa

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny 24,6,a-1.Stąd wynika, że

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny x, 2x2, 4x3, 8 o wyrazach nieujemnych. Wtedy

Zadanie nr. 15 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Ciąg (x,2x+3,4x+3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, w którym a1=72 i a4=9. Iloraz q tego ciągu jest równy

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (-216). Iloraz tego ciągu jest równy