konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Ciąg arytmetyczny (an), określony dla n1, spełnia warunek a3+a4+a5=15. Wtedy

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla pewnej liczby x ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny. Liczba x jest równa

Zadanie nr. 30 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Rozwiąż zadanie

Dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego an, określonego dla n1, jest równy 34, a suma jego ośmiu początkowych wyrazów jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W ciągu arytmetycznym an określonym dla n1, dane są: a1=5, a2=11 Wtedy

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny 24,6,a-1.Stąd wynika, że

Zadanie nr. 31 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla n1, dane są: wyraz a1=8 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu S3=33. Oblicz różnicę a16-a13

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla n1, spełniony jest warunek 2a3=a2+a1+1. Różnica r tego ciągu jest równa

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny x, 2x2, 4x3, 8 o wyrazach nieujemnych. Wtedy

Zadanie nr. 30 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąż zadanie

Suma trzydziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an, określonego dla n1, jest równa 30. Ponadto a30=30.

Oblicz różnicę tego ciągu.

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa -32. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy