konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 26 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° i ma długość równą 6 (zobacz rysunek).

 

 

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 27 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy WK=35.

 

Podstawą tego ostrosłupa jest:

Zadanie nr. 29 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy WK=35 .

 

Podstawą tego ostrosłupa jest:

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80cm2.  Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola.

 

Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.

 

 

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia?

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 21 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Rozwiąż zadanie

Podstawą ostrosłupa o wysokości H jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa. 

 

 

Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Podstawą ostrosłupa czworokątnego ABCDS jest trapez ABCD ABCD . Ramiona tego trapezu mają długości AD=10 i  BC=16, a miara kąta ABC jest równa

30° . Każda ściana boczna tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt α , taki, że tgα=92 .  Oblicz objętość tego ostrosłupa. 

Zadanie nr. 34 matura z matematyki 2020 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS, którego krawędź boczna ma długość 6 (zobacz rysunek). Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny

podstawy pod kątem, którego tangens jest równy 7 . Oblicz objętość tego ostrosłupa. 

 

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

 

 

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa?

Zadanie nr. 34 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

 

Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 6. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest cztery razy większe od pola jego podstawy. Kąt α jest kątem nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do plaszczyzny podstawy (zobacz rysunek). Oblicz cosinus kąta α.