konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

W czworokącie ABCD boki AB, CD i DA mają równe długości, a kąt BCD ma miarę 131°.

Przekątna AC dzieli ten czworokąt na trójkąt równoboczny i na trójkąt równoramienny (zobacz rysunek).

 

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty A,B,C,D,E leżą na okręgu o środku S. Miara kąta BCD jest równa 110°, a miara kąta BDA jest równa 35° (zobacz rysunek). 

 

 

Wtedy kąt DEA ma miarę równą:

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Czworokąt ACD, w którym  BC=4 i CD=5, jest opisany na okręgu. Przekątna AC tego czworokąta tworzy z bokiem BC kąt o mierze 60°, natomiast z bokiem AB – kąt ostry, którego sinus jest równy 14.

 

Oblicz obwód czworokąta ABCD. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Czworokąt ABCD, w którym BC=4 i CD=5, jest opisany na okręgu. Przekątna AC tego czworokąta tworzy z bokiem BC kąt o mierze 60°, natomiast z bokiem AB – kąt ostry, którego sinus jest równy 14 .

 

Oblicz obwód czworokąta ABCD.

Zadanie nr. 19 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty A,B,C  leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt ACO ma miarę 70° (zobacz rysunek).

 

 

Miara kąta ostrego ABC jest równa:

Zadanie nr. 21 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Przez punkty A i B, leżące na okręgu o środku O, poprowadzono proste styczne do tego okręgu, przecinające się w punkcie C (zobacz rysunek).

 

 

Miara kąta ACB jest równa: 

Zadanie nr. 21 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty A,B,C  leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt ACO ma miarę 70° (zobacz rysunek).

 

 

Miara kąta ostrego ABC jest równa:

Zadanie nr. 13 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA ma miarę 35°. Punkt D leży na boku BC tego trójkąta. Odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek BD. Kąt ADC ma miarę 130° (zobacz rysunek poniżej).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Kąt CAB ma miarę:

Zadanie nr. 17 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty A, B, C leżą na okręgu o środku S. Punkt D jest punktem przecięcia cięciwy AC i średnicy okręgu poprowadzonej z punktu B. Miara kąta BSC jest równa α, a miara kąta ADB jest równa γ (zobacz rysunek)

 

 

Wtedy kąt ABD ma miarę:

Zadanie nr. 12 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021
Wybierz poprawną odpowiedź

W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°.

 

 

Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.