konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 11 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że 

Zadanie nr. 12 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym DE=AE. Miara kąta BCE jest równa 106°.

Jaką miarę ma kąt AEC?

Zadanie nr. 13 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków AB=BC=1 oraz AD=2

Długość boku CD jest równa

Zadanie nr. 14 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono.

Ile klocków odłożono?

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa?

Zadanie nr. 16 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki - przegraną, a jaki - remisem.

W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała?

Zadanie nr. 17 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80kmh. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem?

Zadanie nr. 18 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35zł?

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 - jeszcze 13 z pozostałych. O godzinie 14:00 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu?

Zadanie nr. 20 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019
Rozwiąż zadanie

Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku

Jakie wymiary miała działka przed podziałem?