konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Para liczb x=2 i y=2 jest rozwiązaniem układu równań ax+y=4-2x+3y=2a dla

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Rozwiązaniem układu równań x+y=1x-y=bz niewiadomymi x i y jest para liczb dodatnich. Wynika stąd, że

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5z-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika,że

Zadanie nr. 27 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy termin poprawkowy
Rozwiąż zadanie

Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy 32, a mianownik pozostawimy niezmieniony, to otrzymamy liczbę 2. Jeżeli natomiast od licznika i od mianownika tego ułamka odejmiemy 6, to otrzymamy liczbę 817. Wyznacz ten ułamek.

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2015 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Układ równań x-y=32x+0.5y=4 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

Zadanie nr. 31 matura z matematyki 2015 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy 47 a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy 12. Wyznacz ten ułamek.