konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 6 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz. 

Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4-krotnie.

Liczbę y zwiększono 5-krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3.

 

Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 16 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Rozwiąż zadanie

Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny biletu do kina. Za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina zapłacono łącznie 400 zł.

Oblicz cenę jednego biletu do teatru. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Liczby rzeczywiste x oraz y spełniają jednocześnie równanie x+y=4 i nierówność x3-x2yxy2-y3

 

Wykaż, że x=2 oraz y=2.

Zadanie nr. 6 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Liczby rzeczywiste x oraz y spełniają jednocześnie równanie x+y=4 i nierówność x3-x2yxy2-y3

 

Wykaż, że x=2 oraz y=2.

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Jednym z rozwiązań równania 3x2-2x+3=0 jest liczba

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Równanie x+1x-12x-1x+12=0 w zbiorze liczb rzeczywistych

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Równanie x+1x-12x-1x+12=0 w zbiorze liczb rzeczywistych: