Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018

Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

1.

Liczba 643-25 jest liczbą ujemną.

P F
2.

Liczba 83-3 jest liczbą naturalna.

P F
Sprawdź odpowiedź Odpowiedz
Podpowiedź - szkorzystaj z: Pierwiastki

Prawidłowa odpowiedz to:

Liczba 643-25 jest liczbą ujemną.

- Prawda

Liczba 83-3 jest liczbą naturalna.

- Fałsz

Rozwiązanie

źródło: CKE

Wyszukiwarka Kierunków Studiów