konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest zbiór trzynastu liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}, z którego losujemy jednocześnie dwie liczby.

 

Wszystkich różnych sposobów wylosowania z tego zbioru dwóch liczb, których iloczyn jest liczbą parzystą, jest:

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest:

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest:

Zadanie nr. 3 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Wybierz poprawną odpowiedź

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma wybranych liczb jest równa:

Zadanie nr. 27 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych podzielnych przez 5 jest:

Zadanie nr. 17 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020
Rozwiąż zadanie

Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale ośmioosobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu.

 

 

Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy.

 

Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki.

 

Zapisz rozwiązanie.

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb naturalnych, w których zapisie dziesiętnym występują dokładnie trzy cyfry 1 i dokładnie dwie cyfry 2. 

Zadanie nr. 21 matura z matematyki 2020 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?  

Zadanie nr. 7 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin przykładowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 31 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy termin dodatkowy
Rozwiąż zadanie

Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 losujemy bez zwracania dwa razy po jednej liczbie. Wylosowane liczby tworzą parę a, b, gdzie a jest wynikiem pierwszego losowania, b jest wynikiem drugiego losowania. Oblicz, ile jest wszystkich par a, b takich, że iloczyn a·b jest liczbą parzystą.