Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 11 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. 

Zadanie nr. 12 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę.

Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 12

Zadanie nr. 13 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNPS, które nie należą do tego samego boku.  

Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne

Zadanie nr. 14 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jest jest fałszywe.

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.

Pole tego wielokąta jest równe

Zadanie nr. 16 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm.

Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość

Zadanie nr. 17 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Dwa boki pewnego trójkąta mają długość 12 cm i 15 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 18 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku O oraz kąt środkowy o mierze 280°. Punkty A i B znajdują się na okręgu. Prosta k jest styczna do okręgu w punkcie B. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta α jest równa

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4 zbudowano trójkąt równoboczny BED.

Pole trójkąta BED jest równe

Zadanie nr. 20 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Pole podstawy walca jest równe 36π, a pole jego powierzchni bocznej jest 3 ray wększe niż pole podstawy.

Wysokość tego walca jest równa