konto
Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego Warszawa

1AB+1BB / [O] wielozawodowa (ang*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
3968.78115.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie przygotowują się do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym, uczniowie zdobywają odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie. Uczniowie mogą kształcić się m.in. w zawodzie: kucharz, cukiernik, sprzedawca, fotograf, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk.

Celem kształcenia ogólnego w Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,teorii i praktyk;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 37 są bardzo często zatrudniani przez pracodawców, u których odbywali praktyki. Duża część z nich kontynuuje naukę na kolejnym etapie kształcenia.